Bilgi Edinme

 

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (doc)
Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hk. Yönetmelik (doc)

Gerçek Kişiler İçin (Online Başvuru)
Tüzel Kişiler İçin (Online Başvuru)
Gerçek ve Tüzel Kişiler için (Yazılı Başvuru)